ΕΝΑΡΞΗ Β’ ΦΑΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2016

Από τις 6 Οκτωβρίου 2016 λειτουργούν σε καθημερινή βάση τα Γραφεία Κτηματογράφησης Αθήνας, Βόλου, Λαμίας και Λιβαδειάς μετά την υπογραφή των συμβάσεων Μελετών Β’ Φάσης Κτηματογράφησης για τους Δήμους Αθηναίων, Βόλου, Λαμίας και Λιβαδειάς.

Με την υλοποίηση αυτών των μελετών θα έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση των 107 αστικών περιοχών που ξεκίνησαν να κτηματογραφούνται το 2008.

Το έργο είχε χωριστεί σε δύο τμήματα: στην Α’ φάση, που περιελάμβανε τη συλλογή των δηλώσεων και τον πρώτο νομικό τους έλεγχο, και στη Β’ φάση, που περιελάμβανε το λεπτομερή νομικό έλεγχο, την ανάρτηση και οριστικοποίηση των στοιχείων.

Στις εν λόγω συμβάσεις προβλέπεται για πρώτη φορά η διαδικασία της Προανάρτησης, η οποία σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2018. Μέσω της Προανάρτησης ενημερώνονται οι κάτοχοι ιδιοκτησιών για το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δηλώσεών τους, και καλούνται να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις με σκοπό να επιτευχθεί η μείωση του αριθμού των αιτήσεων διόρθωσης και των ενστάσεων που θα υποβληθούν κατά την Ανάρτηση.

Κατά τη διαδικασία της Ανάρτησης που θα λάβει χώρα τον Δεκέμβριο του 2018, οι πολίτες θα παραλάβουν ατομικά κτηματολογικά αποσπάσματα και διαγράμματα, ώστε να μπορούν να ελέγξουν, να επιβεβαιώσουν και να διορθώσουν, αν χρειαστεί, τυχόν σφάλματα που ενδέχεται να υπάρχουν και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Προανάρτησης.