ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ LEED ΓΙΑ ΠΟΛΕΙΣ

01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2019

Οι σύγχρονες πόλεις είναι αντιμέτωπες με σοβαρές περιβαλλοντικές προκλήσεις, ενώ παράλληλα διαθέτουν δυνατότητες βελτίωσης της περιβαλλοντικής απόδοσής τους, με τη χρήση νέων τεχνολογιών και την υιοθέτηση κάλων πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης και αστικής διαχείρισης. Οι ηγέτες παγκοσμίως αναγνωρίζουν την επίδραση των πράσινων κτιρίων και των πράσινων υποδομών για την ανάπτυξη πόλεων με υψηλή περιβαλλοντική απόδοση.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη ύπαρξης ενός συνεπούς συστήματος μέτρησης της απόδοσης των πόλεων και των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον και στην κλιματική αλλαγή, το Αμερικάνικο Συμβούλιο Πράσινων Κτιρίων (USGBC) εισήγαγε τη διαδικασία πιστοποίησης LEED v4.1 για αναπτυσσόμενες και υπάρχουσες πόλεις και κοινότητες.

Η ένταξη σ’ αυτή τη διαδικασία βοηθάει τις πόλεις να αναπτύξουν συγκεκριμένα και υπεύθυνα προγράμματα για τη διαχείριση των φυσικών συστημάτων, των υδάτινων πόρων, των απόβλητων, των αστικών μεταφορών και των χρήσεων γης, της ενέργειας, της εκπομπής καυσαερίων ως παράγοντες που συμβάλλουν στην αστική βιωσιμότητα. Μάλιστα η διαδικασία πιστοποίησης προχωρά ένα βήμα παραπέρα αντιμετωπίζοντας ζητήματα όπως η  ποιότητα ζωής, η υγειά,  ευημερία, η ισότητα, η προσβασιμότητα, η ασφάλεια και η εκπαίδευση. Το σύστημα αξιολόγησης LEED v4.1 υποστηρίζει τη συνεχή πρόοδο σε όλα αυτά τα πεδία, την εφαρμογή στρατηγικών οικονομικής ανάπτυξης και την παρακολούθηση της απόδοσης των πόλεων στην προσπάθεια επίτευξης των εθνικών ενεργειακών στόχων και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Για την εκκίνηση της διαδικασίας, οι υπεύθυνοι φορείς των πόλεων χρειάζεται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση πιστοποίησης στην επίσημη ιστοσελίδα LEED του USGBC, καταχωρώντας τις βιώσιμες αστικές στρατηγικές και τα αντίστοιχα αναπτυξιακά τους προγράμματα καθώς και τα περιβαλλοντικά δεδομένα, που αφορούν στην απόδοση των πόλεων σε έξι βασικούς τομείς: φυσικά συστήματα και οικολογία, μεταφορές και χρήσεις γης, προστασία και διαχείριση υδάτων, ενέργεια και εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, υλικά και πόροι, ποιότητα ζωής.

Περισσότερες από 90 πόλεις στην Αμερική, στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή έχουν ήδη ενταχθεί στη διαδικασία πιστοποίησης με LEED.

 

Πηγή: ktirio.gr