ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ . . . ΣΗΜΕΡΑ!

16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2015

PASSIVE HOUSE

Τα παθητικά κτίρια είναι κτίρια που χρησιμοποιούνται όπως κάθε άλλο κτίριο, όμως διαφέρουν λόγω της ιδιαίτερα χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Ένα κτίριο που κατασκευάζεται σύμφωνα με το πρότυπο "Passive House" καταναλώνει έως και 10 φορές λιγότερη ενέργεια από ένα αντίστοιχο συμβατικό κτίριο. Λόγω αυτής της εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, τα παθητικά κτίρια χαρακτηρίζονται ως αειφόρα κτίρια. Η αειφορία αυτή δεν προκύπτει από εκπτώσεις στην άνεση αλλά αποκλειστικά και μόνο από την εφαρμογή μιας βελτιωμένης τεχνικής.

Ο όρος "Passive House" έχει εισαχθεί από τους εμπνευστές του ως μια έννοια πρωτοποριακή στον τομέα των κατασκευών ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων. Εξ’ ορισμού της, η έννοια του παθητικού κτιρίου αφορά σε έναν τύπο κτιρίου στο οποίο εξασφαλίζεται βέλτιστη εσωτερική ατμόσφαιρα διαβίωσης με την υϊοθέτηση τεχνικών παθητικού σχεδιασμού οι οποίες αντικαταθιστούν σε μεγάλο βαθμό τις συμβατικές ενεργητικές τεχνολογίες θέρμανσης και ψύξης.

Βέβαια, υψηλά επίπεδα αεροστεγανότητας και θερμομόνωσης αποτελούν τους κύριους συντελεστές για την εξασφάλιση της ιδιαίτερα χαμηλής ενεργειακής ζήτησης που αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία των κτιρίων αυτού του τύπου. Σημειώνεται ότι το παθητικό κτίριο προορίζεται να καταναλώνει μόλις 15 Kwh/m2 το χρόνο για θέρμανση ή ψύξη και ζεστό νερό χρήσης.

Η εφαρμοσιμότητα της έννοιας του παθητικού κτιρίου  βασίζεται σε μια απλή και λογική φυσική πρoϋπόθεση: την μεγιστοποίηση των θερμικών κερδών με την παράλληλη ελαχιστοποίηση των θερμικών απωλειών. Πιο συγκεκριμένα, τα θερμικά κέρδη δύνανται να φτάσουν το μέγιστο δυνατό επίπεδό τους μέσω της αξιοποίησης της ηλιακής ακτινοβολίας καθώς επίσης μέσω της αξιοποίησης της αισθητής και λανθάνουσας θερμότητας από τις ηλεκτρικές συσκευές και τους ενοίκους.

Επιπλέον, ένα σύστημα αερισμού σε συνδυασμό με ένα σύστημα ανάκτησης θερμότητας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την διασφάλιση συνθηκών βέλτιστης θερμικής άνεσης και υγιεινής, σύμφωνα με τα κριτήρια "Passive House".                 

Η ιδέα "Passive House" είχε πρωταρχικώς παρουσιαστεί αλλά και κωδικοποιηθεί ως πρότυπο, στη Γερμανία. Τα παθητικά κτίρια, γνωρίζουν Ευρωπαϊκά αλλά και διεθνώς μια θεαματική ανάπτυξη καθώς στηρίζονται σε ένα άρτια τεκμηριωμένο κατασκευαστικό πρότυπο στον τομέα ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων. Άλλωστε, σύμφωνα με την οδηγία 31/2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα τα νέα κτίρια που θα κτίζονται μετά τις 31/12/2020 θα πρέπει να είναι σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.

Το πρότυπο έχει ήδη εφαρμοστεί επιτυχώς σε πάνω από 40.000 κτίρια (νεόδμητα αλλά και υπάρχοντα) σε όλο τον κόσμο, 5.000 εκ των οποίων είναι ήδη επισήμως πιστοποιημένα.