ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Για την εξασφάλιση της ποιότητας και της άρτιας ολοκλήρωσης ενός έργου, οι μηχανικοί του γραφείου αναλαμβάνουν πλήρως τη διαδικασία έκδοσης των απαιτούμενων αδειών από αρμόδιους φορείς και αρχές του δημοσίου.

Οι βασικές μελέτες για την έκδοση μιας Οικοδομικής Άδειας είναι:

  • Αρχιτεκτονική Μελέτη
  • Στατική Μελέτη
  • Μελέτες Η/Μ (Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Θέρμανσης, Ηλεκτρικών, Κλιματισμού)
  • Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης
  • Μελέτη Πυροπροστασίας
  • Μελέτη Χρονικού Προγραμματισμού
  • Προϋπολογισμός Έργου

Το εύρος των υπηρεσιών του γραφείου επεκτείνεται σε όλες τις κλίμακες, με έμφαση στη λεπτομέρεια, από την σύλληψη έως την ολοκλήρωση της κατασκευής.