ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Στα πλαίσια του προσδιορισμού της ενεργειακής ταυτότητας του κτιρίου, των συστημάτων και των εγκαταστάσεών του, το γραφείο μας αναλαμβάνει:

  • την παροχή συμβουλών για μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και χρόνο απόσβεσης
  • τη διερεύνηση δυνατοτήτων χρηματοδότησης της ενεργειακής αναβάθμισης (πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»)
  • την παροχή συμβουλών σε θέματα ορθολογικής χρήσης της ενέργειας
  • τη μελέτη, επίβλεψη και υλοποίηση της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού κελύφους, των συστημάτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης (Κ.Ε.Ν.Α.Κ.)
  • τη μελέτη και επίβλεψη ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων φωτισμού
  • τη μελέτη και επίβλεψη εγκατάστασης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) εξασφαλίζοντας την αρχιτεκτονική και ενεργειακή ενσωμάτωσή τους στο σχεδιασμό του κτιρίου