ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Στα πλαίσια του προσδιορισμού της ενεργειακής ταυτότητας του κτιρίου, των συστημάτων και των εγκαταστάσεών του, το γραφείο μας αναλαμβάνει:

  • την παροχή συμβουλών για μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και χρόνο απόσβεσης
  • τη διερεύνηση δυνατοτήτων χρηματοδότησης της ενεργειακής αναβάθμισης (πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»)
  • την παροχή συμβουλών σε θέματα ορθολογικής χρήσης της ενέργειας
  • τη μελέτη, επίβλεψη και υλοποίηση της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού κελύφους, των συστημάτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης (Κ.Ε.Ν.Α.Κ.)
  • τη μελέτη και επίβλεψη ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων φωτισμού
  • τη μελέτη και επίβλεψη εγκατάστασης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) εξασφαλίζοντας την αρχιτεκτονική και ενεργειακή ενσωμάτωσή τους στο σχεδιασμό του κτιρίου
Με τη συγχραματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής ένωσης.