ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το γραφείο ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ δραστηριοποιείται με όραμα την παροχή ολοκληρωμένων και ποιοτικών υπηρεσιών μηχανικού μέσα από την ανάπτυξη μιας αξιόλογης και αποδοτικής συνεργασίας.

Η εταιρεία απασχολεί έναν διπλωματούχο Μηχανικό με διπλή ειδικότητα, αυτή του διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού και του διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης καθώς και έναν διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Αρχιτεκτονική και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Αποτελούμενη από δύο επιστήμονες με εμπειρία φοίτησης σε ελληνικά και ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά ιδρύματα, η εταιρική ομάδα δραστηριοποιείται επιτυχώς σε τομείς μηχανικών που έχουν αναδειχθεί ως κρίσιμοι μέσα από τη θέσπιση νέων Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Εξειδικευμένες γνώσεις μεταπτυχιακού επιπέδου πάνω στον τομέα της αρχιτεκτονικής, του βιοκλιματικού σχεδιασμού κτιρίων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είναι τα εφόδια που την καθιστούν ανταγωνιστική και καινοτόμα σε σύγχρονα πεδία δραστηριοτήτων που έχουν ως γνώμονα την ανάπτυξη ενός βιώσιμου οικιστικού περιβάλλοντος.