ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την πλήρη σύνταξη του φακέλου της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου ή της Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας και την ενημέρωσή της ύστερα από οποιαδήποτε μεταβολή του ακινήτου.

 

Με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), συγκεντρώνονται σε ένα πιστοποιητικό (Πιστοποιητικό Πληρότητας) όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες ενός ακινήτου, με αποτέλεσμα:

 • Να θωρακίζεται η ιδιοκτησία, καθώς θα είναι καταγεγραμμένες όλες οι τυχόν μεταβολές του ακινήτου. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται και η διαφάνεια στις δικαιοπραξίες (μεταβιβάσεις)
 • Να μειώνεται δραστικά η γραφειοκρατία καθώς ο πολίτης θα έχει ψηφιακά καταχωρημένο το ιστορικό του ακινήτου του και θα λαμβάνει τις απαιτούμενες κάθε φορά πληροφορίες  χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε αναζήτηση σε δημόσιες υπηρεσίες
 • Να επιταχύνονται οι επενδύσεις, καθώς με ψηφιοποιημένες τις πληροφορίες των ακινήτων, συντομεύει δραστικά ο χρόνος διερεύνησης και εξέτασής τους από υποψήφιους επενδυτές

Ποιά κτίρια πρέπει να αποκτήσουν ηλεκτρονική ταυτότητα:

 • Τα νέα κτίρια και οι διηρημένες ιδιοκτησίες για τα οποία εκδίδονται νέες οικοδομικές άδειες
 • Τα παλαιότερα κτίρια κατά τη στιγμή της μεταβίβασής τους
 • Τα αυθαίρετα για την περαίωση των δηλώσεων

Για την υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, βάσει του Ν.4495/2017, τα κτίρια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

Κατηγορία Ι:

 • Κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ και κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες αυτών
 • Κτίρια συνάθροισης κοινού (θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες εκδηλώσεων, συνεδριακά κέντρα, κτίρια εκθέσεων), συμπεριλαμβανομένων βιβλιοθηκών, μουσείων, αθλητικών εγκαταστάσεων, σταθμών μετεπιβίβασης ΜΜΜ
 • Πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία ή πλυντήρια αυτοκινήτων
 • Τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ.
 • Δημόσια και ιδιωτικά κτίρια προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας, βρεφοκομεία, παιδικοί-βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, ιδρύματα ατόμων με αναπηρία
 • Καταστήματα κράτησης και ειδικά καταστήματα κράτησης νέων

Κατηγορία II:

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα τα υπόλοιπα κτίρια και οι αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες ανεξαρτήτως χρήσης.

 

Για τα κτίρια της Κατηγορίας Ι, υπάρχει περιθώριο 5 ετών για την καταχώριση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου. Για τα λοιπά κτίρια της Κατηγορίας II, η υποβολή γίνεται κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου και η σχετική δήλωση προσαρτάται υποχρεωτικά στο συμβόλαιο.

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Η καταχώριση στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που αναφέρει ο Ν.4495/17 και συγκεκριμένα:

 • Τα στελέχη των Οικοδομικών Αδειών, Αδειών Δόμησης και λοιπών πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, με τις αναθεωρήσεις και ενημερώσεις τους
 • Τις δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων
 • Τα σχέδια που συνοδεύουν τις πράξεις και αποτυπώνουν την ιδιοκτησία, δηλαδή κατόψεις των ορόφων που καταλαμβάνει, χαρακτηριστικές τομές και όψεις, καθώς και τη μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, εφόσον απαιτείται
 • Το ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. (Δελτίο Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου), την Τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου ή/και τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τους νόμους περί αυθαιρέτων
 • Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού
 • Το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί
 • Τον πίνακα χιλιοστών, εφόσον η Ταυτότητα Ιδιοκτησίας αφορά αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία ή κοινόχρηστους χώρους
 • Τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχει

Διαδικασία συμπλήρωσης:

Τη διαδικασία συμπλήρωσης, αναλαμβάνει υποχρεωτικά μηχανικός εγγεγραμμένος στα Μητρώα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ). Η καταχώριση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου ή Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας υλοποιείται σε 2 βασικά βήματα:

 • Την καταχώριση Οικοπέδου/ Γηπέδου και
 • Την καταχώριση Ιδιοκτησιών

Στη συνέχεια εκδίδεται το απόσπασμα Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας που φέρει μοναδικό κωδικό και κλειδί γνησιότητας. Τέλος, δίνεται το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία του Αποσπάσματος και τη βεβαίωση του μηχανικού ότι το ακίνητο έχει ή δεν έχει αυθαιρεσίες ή αν αυτές έχουν τακτοποιηθεί.