ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟ - ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2014

Βιοκλιματικός σχεδιασμός είναι η αρχιτεκτονική που σέβεται το περιβάλλον, αντιλαμβάνεται το πεπερασμένο των φυσικών πόρων, παρέχει ενεργειακές λύσεις, και συμβάλλει στη διασφάλιση καλής ποιότητας ζωής.

Κατά τον σχεδιασμό νέων κτιρίων βάσει των αρχών της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής λαμβάνεται υπόψη το τοπικό κλίμα (θερμοκρασία εξωτερικού αέρα, σχετική υγρασία, ηλιοφάνεια, άνεμος, βλάστηση κλπ.) για την όσο το δυνατόν καλύτερη εκμετάλλευση των φυσικών χαρακτηριστικών του και τη μείωση στο ελάχιστο της χρήσης τεχνικών μέσων για θέρμανση, ψύξη, αερισμό, φωτισμό.

Σε μια προσπάθεια να καταγραφούν τα στοιχεία - οδηγοί του βιοκλιματικού σχεδιασμού, αναφέρονται συνοπτικά τα ακόλουθα:

 • επιλογή προσανατολισμού του κτιρίου
 • χωροθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο
 • διερεύνηση του μικροκλίματος της περιοχής
 • επιλογή μεγέθους και σχήματος του κτιρίου
 • προστασία του κελύφους του κτιρίου
 • αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας
 • εφαρμογή παθητικών ηλιακών συστημάτων θέρμανσης άμεσου κέρδους (π.χ νότια ανοίγματα στο κτίριο) ή έμμεσου κέρδους (π.χ ειδικά κατασκευασμένοι τοίχοι θερμικής αποθήκευσης)
 • ηλιοπροστασία
 • επιλογή οικοδομικών υλικών
 • αξιοποίηση της θερμικής μάζας του εσωτερικού του κτιρίου
 • διάταξη εσωτερικών χώρων
 • φυσικός αερισμός του κτιρίου (μορφολογία – γεωμετρία ανοιγμάτων)
 • αξιοποίηση του νυχτερινού αερισμού

Τα  οφέλη από την εφαρμογή των παραπάνω στοιχείων είναι πολυδιάστατα και υποδεικνύουν την αναγκαιότητα αλλαγής προσανατολισμού στην αρχιτεκτονική σύνθεση.

 • εξοικονομείται ενέργεια λόγω της βελτιωμένης προστασίας του κελύφους του κτιρίου,
 • παράγεται θερμότητα μέσω των ηλιακών συστημάτων άμεσου ή έμμεσου κέρδους για την κάλυψη θερμικών αναγκών του κτιρίου με μηδενικό για τον καταναλωτή κόστος,
 • δημιουργούνται συνθήκες θερμικής άνεσης στους χώρους του κτιρίου και μειώνονται οι απαιτήσεις για ρύθμιση του θερμοστάτη σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες τον χειμώνα και πολύ χαμηλές το καλοκαίρι,
 • προωθείται η αρμονική συνύπαρξη κτιρίου - περιβάλλοντος με άμεσα περιβαλλοντικά οφέλη
 • ελαχιστοποιείται η κατανάλωση μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων (π.χ πετρελαίου, φυσικού αερίου κλπ.)