ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

31 ΜΑΪΟΥ, 2014

ΙΣΧΥΡΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Η δυνατότητα του συμψηφισμού του 50% του ειδικού προστίμου των αυθαιρέτων με εργασίες και υλικά για την ενεργειακή αναβάθμιση και τη στατική επάρκεια των κτιρίων, αποφασίστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Πρόκειται για κοινή υπουργική απόφαση για τον συμψηφισμό των ποσών που καταβάλλονται για την ενεργειακή αναβάθμιση και τη στατική επάρκεια κτιρίων που κατασκευάστηκαν προ του έτους 2003, με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπεται στο νόμο 4178/2013.

Αυτή η ρύθμιση μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη για τους πολίτες, καθώς θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους, θα μειώσουν το ενεργειακό κόστος που πληρώνουν και θα αυξήσουν την ασφάλεια στα ακίνητά τους.