ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2019

Το προσεχές επτάμηνο οι ιδιοκτήτες αυθαίρετων κατασκευών θα έχουν την τελευταία ευκαιρία να τις νομιμοποιήσουν µε τις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 4495/2017, η ισχύς του οποίου ενώ έληγε στις 8 Νοεμβρίου, επιμηκύνθηκε έως τον Ιούνιο του 2020. Ωστόσο και μετά την προθεσμία αυτή, αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις θα μπορούν να νομιμοποιηθούν µε την εφαρμογή της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, η οποία έχει ήδη θεσμοθετηθεί και η λειτουργία της τοποθετείται στις αρχές του επόμενου καλοκαιριού, αλλά µε αυξημένα πρόστιμα, το ύψος των οποίων εξετάζεται να είναι ακόμα και κλιμακωτό.