ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το έργο αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή νέας τριώροφης οικοδομής. Η ομάδα του γραφείου ανέλαβε την μελέτη και την επίβλεψη του έργου. Στόχος ήταν η δημιουργία ενός σύγχρονου και λιτού κτιριακού όγκου εντός του πυκνοδομημένου αστικού ιστού της πρωτεύουσας.