ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΔΕΣΦΙΝΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

Το έργο αφορά την ανέγερση διώροφης οικοδομής με υπόγειο και στέγη. Η ομάδα του γραφείου ανέλαβε την μελέτη και την επίβλεψη του έργου. Το κτίριο μελετήθηκε, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε βάσει του προτύπου του παθητικού κτηρίου (Passivhaus) με στόχο την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας κατά την πλήρη λειτουργία του. Η εν λόγω κατασκευή αποτελεί μια επένδυση, η οποία αναμένεται να εξασφαλίσει μελλοντικά βέλτιστες συνθήκες διαβίωσης στους ενοίκους αλλά και πολλά οφέλη για το περιβάλλον.