ΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

22 ΜΑΪΟΥ, 2016

Η ανακαίνιση κατοικιών είναι ένας τομέας στον χώρο των κατασκευών που παρουσιάζει ιδιαίτερη άνθηση στην εποχή της οικονομικής κρίσης και της έλλειψης ρευστότητας, όπου η αγορά παλαιάς κατοικίας αποτελεί μια ιδιαίτερα ελκυστική λύση. Υπολογίζεται πως την τελευταία διετία οκτώ στα δέκα κτίρια που πωλούνται στην Ελλάδα είναι παλαιά με ηλικία άνω των πέντε ετών ενώ στην πλειοψηφία τους είναι μεταχειρισμένα επί δεκαετίες.

Πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων επιλέγουν την ανακαίνιση προκειμένου να καταστήσουν τις ιδιοκτησίες τους ελκυστικές στους μελλοντικούς αγοραστές ή ενοικιαστές, με τη λογική ότι η ανακαίνιση δίνει προστιθέμενη αξία στο ακίνητο. Εκτιμάται πως τις περισσότερες φορές η υπεραξία μιας κατοικίας ανέρχεται στο 100% της αξίας των χρημάτων που δαπανώνται για την ανακαίνισή της, που σημαίνει ότι η αξία μιας κατοικίας για την ανακακατασκευή της οποίας δαπανήθηκαν 50.000 ευρώ (x Ευρώ), μπορεί να αυξηθεί κατά 100.000 ευρώ (2x Ευρώ). Όσον αφορά στους υποψήφιους αγοραστές, το συνολικό κόστος από την αγορά μιας παλαιάς κατοικίας σε συνδυασμό με την ανακαίνιση αυτής προκύπτει χαμηλότερο σε σχέση με αυτό που θα αντιστοιχούσε στην αγορά μιας νεόδμητης κατοικίας. 

Η διευκόλυνση της διαδικασίας πώλησης μιας ανακαινισμένης κατοικίας αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τον ιδιοκτήτη-πωλητή, δεν μπορεί να αγνοηθεί όμως και η σημασία της ανακαίνισης για τον ιδιοκτήτη-ένοικο. Μέσα από τη διαδικασία της ανακαίνισης, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας μια κατοικίας πιο φιλικής, πλήρως προσαρμοσμένης στις ιδιαίτερες ανάγκες του ενοίκου.

Με την ανακαίνιση επιχειρείται βελτίωση της κατοικίας όχι μόνο αισθητική αλλά και λειτουργική. Από τους στόχους μιας ανακαίνισης δεν μπορεί να απουσιάζει και η μέριμνα για ορθή αξιοποίηση των τετραγωνικών της κατοικίας με την βελτίωση της διαρρύθμισης των χώρων καθώς και τη διαμόρφωση επαρκών χώρων αποθήκευσης.

Με έναν προσεκτικό σχεδιασμό μπορεί κανείς να δημιουργήσει κατοικίες που συνδυάζουν το όμορφο με το αποδοτικό και το άνετο, κατοικίες που εξασφαλίζουν στον ένοικο μια υγιή διαβίωση συγχρόνως με μια αποδεκτή προς το περιβάλλον λειτουργία.