ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Το έργο αφορά την διαμόρφωση διαμερίσματος β’ ορόφου κτιρίου βενετσιάνικης αρχιτεκτονικής του 18ου αιώνα με ιστορικό ενδιαφέρον σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης (τύπου airbnb). Η ομάδα του γραφείου ανέλαβε την μελέτη και την επίβλεψη της ανακαίνισης του διαμερίσματος. Στόχος ήταν η διατήρηση, ανάδειξη και αξιοποίηση του ιδιαίτερου ιστορικού χαρακτήρα του ακινήτου και ταυτοχρόνως η πλήρης λειτουργική αξιοποίησή του κατά τη νέα χρήση του. Βασική αρχή της επέμβασης ήταν η διατήρηση της αυθεντικότητας του κτιρίου µέσω της διατήρησης και συντήρησης κατά το δυνατόν περισσοτέρων από τα αυθεντικά του στοιχεία.