ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ

Ποσοστό επιχορήγησης έως 85%

Οι μηχανικοί του γραφείου αναλαμβάνουν πλήρως την προετοιμασία του φακέλου του ακινήτου (διαμέρισμα / μονοκατοικία / πολυκατοικία) για το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ».

 

Στις υπηρεσίες του γραφείου περιλαμβάνονται:

 • Ο έλεγχος των απαραίτητων δικαιολογητικών, η ενημέρωση για τους όρους του προγράμματος και για τη δυνατότητα επιλεξιμότητας του ακινήτου
 • Η κατ‘ οίκον επίσκεψη από μηχανικό - ενεργειακό επιθεωρητή στο ακίνητο για επιμετρήσεις και ενημέρωση για τις δυνατότητες ενεργειακής αναβάθμισης
 • Η συμπλήρωση του έντυπου πρότασης παρεμβάσεων στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά και προϋπολογίζονται οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης που έχουν επιλεγεί από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του ακινήτου από πιστοποιημένο ενεργειακό επιθεωρητή
 • Η κατάθεση της αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος

Στόχος του Προγράμματος είναι η παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας στον οικιακό κτιριακό τομέα, με στόχο την μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Έξυπνο Σπίτι». Το Πρόγραμμα αφορά σε κτίρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

 

Ωφελούμενοι Δικαιούχοι:

Φυσικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια ενίσχυσης.

 

Επιλέξιμη κατοικία:

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
 • Υφίσταται νόμιμα
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017, σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ

Τι ισχύει για τις πολυκατοικίες:

Στο πλαίσιο του προγράμματος υπάρχει δυνατότητα υποβολής δύο τύπων αιτήσεων πολυκατοικίας:

Αίτηση Τύπου Α:

Υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και συνδέεται με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις αναβάθμισης αυτών.

Αίτηση Τύπου Β:

Υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και περιλαμβάνει μόνο παρεμβάσεις αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας, χωρίς, δηλαδή, να συμπεριλαμβάνονται παρεμβάσεις στα διαμερίσματα.

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, η πολυκατοικία πρέπει να έχει εκδώσει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) «διαχείρισης πολυκατοικίας» ενώ η αίτηση υποβάλλεται μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας.

 

Επιλέξιμες παρεμβάσεις:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης κελύφους
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης
 • Σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση ΑΠΕ

Επιλέξιμες παρεμβάσεις ενεργειακής αυτονομίας:

 • Εγκατάσταση νέου φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ενεργειακό συμψηφισμό
 • Σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Φ/Β
 • Έξυπνα οικιακά σημεία επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητου οχήματος
 • Έξυπνα συστήματα διαχείρισης (smart home), τα οποία συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας

Επιλέξιμες κοινόχρηστες παρεμβάσεις για πολυκατοικίες:

 • Αναβάθμιση και πιστοποίηση ανελκυστήρα
 • Αναβάθμιση φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων

Στη νέα προσέγγιση του προγράμματος, ενισχύεται ο προσανατολισμός στην εξοικονομούμενη ενέργεια:

√  Ενεργειακή απαίτηση: αναβάθμιση υποχρεωτικά κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες.

√  Ενεργειακό premium ( 10%) στην επιχορήγηση, όταν οι παρεμβάσεις οδηγούν σε σημαντική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης σε ενεργοβόρες κατοικίες.

 

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων (ενεργειακής εξοικονόμησης, έξυπνων συστημάτων και ενεργειακής αυτονόμησης):

 • 50.000 ευρώ ανά επιλέξιμη κατοικία
 • 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ Ωφελούμενου Δικαιούχου (για περισσότερες κατοικίες)
 • 80.000 ευρώ για παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου.